Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.

Wat moet ik doen?

 • Maak een afspraak en kom persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Maak een afspraak

 • De dag dat u komt is ook de dag dat u ingeschreven wordt.
 • Bent u meerdere personen dan moet u voor iedere persoon een aparte afspraak maken.
 • Lukt het niet om voor het aantal personen dat u opgeeft een afspraak te maken, dan is de agenda vol en moet u op een ander moment een afspraak maken.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Ieder persoon die ingeschreven moet worden moet persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn (dit geldt ook voor kinderen).
 • Neem een huur- of koopcontract mee.
 • Eventuele schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van de woning (met legitimatiebewijs) of de hoofdbewoner komt persoonlijk mee.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland (niet ouder dan 6 maanden): een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald worden en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd. Aan de balie wordt bekeken of u hiermee ingeschreven kan worden.
 • Ten alle tijden kunnen aan de balie nog aanvullende documenten gevraagd worden.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Aanvullende informatie

Als u geen vast woonadres heeft, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.