U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

De gemeente heeft nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht vastgesteld.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

U vraagt vervolgens de ontheffing aan bij de gemeente. 

Direct online regelen

Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Als u een voorwerp wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.