Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd in Bergen op Zoom. Hier werken medewerkers van de justitiƫle organisaties, zoals (Jeugd) Reclassering, Halt, Openbaar Ministerie en Politie, samen met medewerkers vanuit de zorgsector zoals Maatschappelijk werk, Sociale Zaken van de gemeente, Slachtofferhulp en de Geestelijke gezondheidszorg.

Doelstelling

Het gezamenlijk belang van de partners is het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Concreet betekent dit dat we samen met onze partners werken aan het terugdringen van overlast en criminaliteit. Doelgroepen waarop we ons richten zijn onder meer de veelplegers, notoire overlastveroorzakers en ex-gedetineerden. De partners pakken casussen op die iedere partner afzonderlijk niet kan oplossen en waarvoor een integrale aanpak noodzakelijk is. Er wordt onder meer ingezet op recidivevermindering en gedragsverandering.

Website Zorg- en Veiligheidshuis