1944-2024: 80 jaar bevrijding

1944-2024: 80 jaar bevrijding

In oktober 2024 is het 80 jaar geleden dat Woensdrecht en omgeving bevrijd werd door de geallieerden.

Hoewel ‘De Slag om de Schelde’ de grootste en meest langdurige slag is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem, is deze niet bij het grote publiek bekend. Het strijdgebied was enorm, evenals de verliezen: ‘De Slag om de Schelde’ kostte 12.873 geallieerden het leven, waarvan 6.367 soldaten de Canadese nationaliteit hadden. Ook onder de burgerbevolking vielen slachtoffers en de materiële schade was zeer groot.

Wij zijn het aan degenen die voor onze vrijheid gevochten hebben en gestorven zijn verplicht om het verhaal van ‘De Slag om de Schelde’ door te vertellen. Hierin trekken de Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen met elkaar op. Zo werken zij samen aan het bewerkstelligen van een bezoekerscentrum bij de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Naast het herdenken van de slachtoffers, vieren we ook onze bevrijding en het feit dat we sindsdien in vrijheid leven. Belangrijk is dat we beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat er grote offers voor gebracht zijn, is daar onlosmakelijk mee verbonden. In de hele Brabantse Wal worden activiteiten georganiseerd rondom 80 jaar bevrijding. Kijkt u voor een totaaloverzicht op bevrijdingbrabantsewal.nl.

Activiteiten 80 jaar bevrijding Woensdrecht

4 mei 2024In Hoogerheide/Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte zal bij ieder oorlogsmonument een ceremonie gehouden worden.
5 mei 2024Een loopgroep zal het bevrijdingsvuur van Wageningen naar de gemeente Woensdrecht halen. We ontvangen de lopers in de ochtend op het plein voor het gemeentehuis.
27 septemberPresentatie van boek met gesprekken met mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Locatie: Theaterzaal MFC Kloosterhof.
8 oktoberOnthulling monument Heimolen
24 oktober 202424 oktober is de dag waarop we jaarlijks stil staan bij onze bevrijding. We roepen alle inwoners op om op deze dag de Canadese vlag uit te hangen. In de loop van het jaar zal er net als in 2023 een actie plaatsvinden waarbij er Canadese vlaggen tegen een sterk gereduceerd bedrag te koop zijn.
 Een in 1944 bij de bevrijding van Woensdrecht ingezet militair voertuig zal in de openbare ruimte geplaatst worden. Op 24 oktober zal 's avonds een officiële opening hiervan plaatsvinden.
26 oktober 2024In de ochtend zal vanuit de kern Putte een tocht starten met oude militaire voertuigen. Alle dorpen worden aangedaan en bij ieder oorlogsmonument zal een korte ceremonie gehouden worden. Deze tocht zal doorrijden naar Bergen op Zoom, waar 's middags een defilé wordt gehouden.
27 oktober 2024In de ochtend zal een herdenkingsceremonie gehouden worden op de militaire erebegraafplaats in Bergen op Zoom.
5 novemberIn samenwerking met Bart van der Veen, Jim Raaijmakers en leerlingen van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht worden historische locaties in de gemeente Woensdrecht voorzien van een bordje met een QR-code.
7 november 2024Relatieconcert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
24 december 2024Bij alle vier de oorlogsmonumenten in de gemeente Woensdrecht zullen kaarsen gebrand worden.