1944-2024: 80 jaar bevrijding

1944-2024: 80 jaar bevrijding

In oktober 2024 is het 80 jaar geleden dat Woensdrecht en omgeving bevrijd werd door de geallieerden.

Hoewel ‘De Slag om de Schelde’ de grootste en meest langdurige slag is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem, is deze niet bij het grote publiek bekend. Het strijdgebied was enorm, evenals de verliezen: ‘De Slag om de Schelde’ kostte 12.873 geallieerden het leven, waarvan 6.367 soldaten de Canadese nationaliteit hadden. Ook onder de burgerbevolking vielen slachtoffers en de materiële schade was zeer groot.

Wij zijn het aan degenen die voor onze vrijheid gevochten hebben en gestorven zijn verplicht om het verhaal van ‘De Slag om de Schelde’ door te vertellen. Hierin trekken de Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen met elkaar op. Zo werken zij samen aan het bewerkstelligen van een bezoekerscentrum bij de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Naast het herdenken van de slachtoffers, vieren we ook onze bevrijding en het feit dat we sindsdien in vrijheid leven. Belangrijk is dat we beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. De boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat er grote offers voor gebracht zijn, is daar onlosmakelijk mee verbonden. In de hele Brabantse Wal worden activiteiten georganiseerd rondom 80 jaar bevrijding. Kijkt u voor een totaaloverzicht op bevrijdingbrabantsewal.nl(externe link).

Activiteiten 80 jaar bevrijding Woensdrecht

4 mei 2024In Hoogerheide/Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte zal bij ieder oorlogsmonument een ceremonie gehouden worden.
Oktober 2024In samenwerking met Bart van der Veen, Jim Raaijmakers en leerlingen van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht worden historische locaties in de gemeente Woensdrecht voorzien van een bordje met een QR-code.
Oktober 2024Relatieconcert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
24 oktober 202424 oktober is de dag waarop we jaarlijks stil staan bij onze bevrijding. We roepen alle inwoners op om op deze dag de Canadese vlag uit te hangen. In de loop van het jaar zal er net als in 2023 een actie plaatsvinden waarbij er Canadese vlaggen tegen een sterk gereduceerd bedrag te koop zijn.
 Een in 1944 bij de bevrijding van Woensdrecht ingezet militair voertuig zal in de openbare ruimte geplaatst worden. Op 24 oktober zal 's avonds een officiële opening hiervan plaatsvinden.
26 oktober 2024Defilè van oude militaire voertuigen doet alle vier de oorlogsmonumenten in de gemeente Woensdrecht aan. Bij alle monumenten zal een ceremonie worden gehouden.
24 december 2024Bij alle vier de oorlogsmonumenten in de gemeente Woensdrecht zullen kaarsen gebrand worden.