Er zijn diverse organisaties in onze gemeente die dagopvang of buitenschoolse opvang aanbieden. Kinderen kunnen zich er verder ontwikkelen, zodat ze een goede start hebben in het basisonderwijs en de samenleving.

Aanbieders

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. In Woensdrecht zijn dat onder andere:

De peuteropvang is sinds 2018 onderdeel van de kinderdagverblijven (voorschoolse educatie).

Tegemoetkoming

Als uw kind naar een geregistreerde aanbieder voor kinderopvang gaat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. U vindt alle informatie op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.
 

Preventie

Woensdrecht voert een actief beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Al op vroege leeftijd willen we (taal)achterstanden voorkomen en gelijke kansen bieden aan kinderen. Meer weten? www.bwiwoensdrecht.nl/to-taalhuis(externe link)

Toeslagaffaire

Bent u in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Neem dan contact met ons op. Bel: 14 0164 of mail naar: zorg@woensdrecht.nl.