Er zijn diverse organisaties in onze gemeente die dagopvang of buitenschoolse opvang aanbieden. Kinderen kunnen zich er verder ontwikkelen, zodat ze een goede start hebben in het basisonderwijs en de samenleving.

Aanbieders

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Kijk hiervoor op www.landelijkregisterkinderopvang.nl(externe link).

De peuteropvang is sinds 2018 onderdeel van de kinderdagverblijven (voorschoolse educatie).