Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

U kunt in de volgende gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente:

  • Iemand staat op uw adres ingeschreven die er niet woont.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken.
  • Iemand heeft een briefadres op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken.

Wat moet ik doen?

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract
  • als u weet om welke persoon het gaat, geeft  u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door

Hoe werkt het?

U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

Hoe lang duurt het?

  • Een adresonderzoek duurt maximaal 12 weken.
  • U krijgt bericht over de uitslag van het onderzoek.
  • De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven of inschrijven op een nieuw adres.

Meer informatie

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens (in de BRP) en het bestrijden van adresgerelateerde fraude is belangrijk. Daarom heeft de overheid een speciale aanpak hiervoor in het leven geroepen. Diverse organisaties werken hier samen om de kwaliteit van de adressen blijvend hoog te houden. Je leest er alles over op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | ICTU.