De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Deze adviezen hadden in eerste instantie vooral betrekking op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar omvatten nu het gehele Sociale Domein. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid, maar ook over de manier waarop de gemeente dit beleid uitvoert. 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een eigen website waar o.a. nieuws, adviezen en agenda's en notulen van vergaderingen worden gepubliceerd. Ook vindt u hier de contactgegevens van de Adviesraad Sociaal Domein.

Website Adviesraad Sociaal Domein