Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. Grofvuil brengt u weg naar de milieustraat.

U kunt ook het grofvuil thuis laten ophalen door Saver tegenbetaling (3 tikken). U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Saver: 0165 597 777. Ook als u een afzetcontainer wil huren, neemt u contact op met Saver.

Meer informatie, zie de website van Saver.