U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar(externe link) binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de Belastingsamenwerking West-Brabant  (BWB) 

Wat kost het?

Afvalstoffenheffing 2023

In de gemeente Woensdrecht wordt goed afval scheiden beloond. Uw afvalkosten bestaan namelijk uit een vast tarief (€ 197,25) en een variabel tarief. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde en op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen door zo min mogelijk restafval te produceren.

 • Aanbieden restafvalcontainer
Bedrag per lediging240 liter restafvalcontainer140 liter restafvalcontainer
Lediging 1 t/m 13€ 9,02€ 5,29
Lediging 14 t/m 20€ 11,27€ 6,60
Lediging 21 t/m 26€ 13,53€ 7,89
 • Gebruik ondergrondse restafvalcontainer: € 1,13 per inworp.
 • Milieustraat: Sommige materialen kunt u kosteloos wegbrengen (kijk hiervoor op www.saver.nl(externe link)), voor andere wordt een tik van uw Saverpas afgeschreven.
  De tarieven voor de betaalde route:
  Tik 1 t/m 3: gratis
  Tik 4: € 16,90
  Tik 5 en 6: € 33,80
  Tik 7 en volgend: € 56,35