Arbeidsmigranten zijn in Nederland om te werken. Zij leveren in verschillende sectoren een onmisbare bijdrage aan de economie.

De gemeente maakt beleid om arbeidsmigranten op een humane en veilige manier te huisvesten. Zo zijn er afspraken met woningcorporaties, commerciële verhuurders en uitzendbureaus over (tijdelijke) huisvesting, bewoning en verhuur. 

Beleid huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft op 3 juli 2019 het Huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten gewijzigd.

De wijziging heeft tot gevolg dat geen toestemming wordt verleend voor de huisvesting van meer dan 2 arbeidsmigranten per woonhuis. Ook is in het beleid opgenomen dat Woensdrecht open staat voor initiatieven voor nieuwbouw en uitbreiding van hotels en pensions ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, indien de vestiging planologisch op een goede manier is in te passen in de omgeving en er sprake is van goed centraal actief beheer van de vestiging.