Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is er ondersteuning mogelijk. Woensdrecht zet in op preventie, maatwerk en ondersteuning in natura.

Preventie

Samen met onze partners zetten we erop in om te voorkomen dat financiële problemen te groot worden. Dit doen we door vroegsignalering: in een vroegtijdig stadium wordt hulp geboden, bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden. En door in te zetten op preventie. Zo biedt Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht hulp om bij geldzaken, om de financiën op een rij te krijgen en toeslagen aan te vragen. Zie voor meer informatie de website van de BWI Woensdrecht.

Kinderarmoede

Woensdrecht wil dat alle kinderen mee kunnen doen op het gebied van sport of cultuur, met sociale activiteiten op school of in hun vrije tijd. Zodat alle kinderen gelijke kansen hebben. De ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, worden vaak in natura verstrekt. Startpunt Grip op Geld helpt u met de aanvraag. Hoe het precies zit, leest u in de regeling ‘Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen’(externe link).

Verborgen armoede

Door veel verschillende oorzaken kunnen mensen in financiële problemen raken. Ook mensen met een goed inkomen. Voor de buitenwereld blijft dit soms lang onzichtbaar. Tijdig om ondersteuning vragen voorkomt dat problemen groter of te groot worden. Neem contact op met Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht of met de intakers van de gemeente.

Noodfonds

Voor acute noodgevallen heeft Woensdrecht een noodfonds. Neem contact op met de gemeente als huisuitzetting dreigt. Bel: 14 0164.

Hulp nodig bij uw financiën? Zoek contact met Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Bel 0164 672 049 of mail naar gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.

Geld en rekenmachine