Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt online minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit online op de 1e werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

In deze gevallen stuurt u ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • U verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • U verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Hoe werkt het?

Asbest verwijderen: Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

Wanneer mag ik als particulier zelf asbest verwijderen? Hoe doe ik dat veilig? En hoe staat het met mijn ingediende sloopmelding? Speciaal voor ondernemers, inwoners en gemeenteambtenaren heeft de OMWB nu de Asbesttelefoon. Hét loket voor al je asbestvragen.

Meer info: Asbesttelefoon

Wij adviseren u om eerst de FAQ-pagina (OMWB) over asbest te raadplegen. Wordt de vraag hier niet beantwoord dan mag graag van de asbesttelefoon gebruik worden gemaakt.

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

 • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
 • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
 • losliggend object (bv. bloembak)

De 3 bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op www.ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl.

Bekijk de infographic "Waar in huis asbest wordt toegepast" (PDF).

Tijdens de asbestverwijdering

Tijdens de asbestverwijdering

 • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte zodat deze niet scheurt.
 • De verpakking direct sluiten en als u het asbest niet direct afvoert moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte.
 • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken).

Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden wordt er geadviseerd om bij de werkzaamheden de volgende punten in acht te houden:

 • Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat het asbest direct in te pakken is.
 • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie.
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje.
 • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden.
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden.
 • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden.
 • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden.
 • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden.
 • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar). Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden.

Na de asbestverwijdering

 • De verpakkingen voorzien van asbestaanduidingen (stickers of lint).
 • Het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat aan de Noordstraat 10 in Ossendrecht. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.

Bekijk de infographic "Wat u moet doen als u asbest zelf verwijdert" (PDF).

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Aanvullende informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.