Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. Er zijn twee soorten begeleiding:

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme,
  • Sociale contacten en sociale omgeving, en
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten.
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • Activering
 • Beweging
 • Leren omgaan met dementie
 • Contacten
 • Een zinvolle invulling van de dag
 • Voorkomen van vereenzaming
 • Het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • Ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

Meldingsformulier

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen een periode van 6 weken wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek.
 • De gemeente kan afzien van een gesprek wanneer er voldoende informatie aanwezig is.
 • Wanneer er sprake is van een aanvraag na de melding, zijn wij op grond van de Verordening voorzieningen Wmo verplicht om binnen 8 weken, na meldingsdatum, een besluit op uw aanvraag te nemen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden