U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor crematie, waarna de urn eventueel kan worden bijgezet of de as kan worden verstrooid op het verstrooiveld van de gemeentelijke begraafplaats.

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Aankoop van een graf

U kunt zelf van tevoren al een uitsluitend recht tot begraven aanvragen. Ook kunt u besluiten om dit later over te laten aan uw nabestaande of de uitvaartondernemer. Wilt u een uitsluitend recht tot begraven aanvragen, dan geldt hier een maximale periode voor. Desgewenst kunt u daarna dit recht verlengen.

Formulieren rond begraven en cremeren

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Hoeveel kost het?

De tarieven voor 2024 zijn te vinden in de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2024.

Nadere regels omtrent begraven

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht: lokaleregelgeving.overheid.nl

Nadere regels voor graven en asbezorging: lokaleregelgeving.overheid.nl

Nadere regels voor grafbedekking Gemeente Woensdrecht: lokaleregelgeving.overheid.nl

Informatiefolder gemeentelijke begraafplaatsen

Meer informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de Gemeente Woensdrecht is terug te vinden in deze folder.