In het ‘beleidsplan wegen’ dat voor u ligt, wordt uitgelegd hoe we dit binnen de beschikbare financiële middelen gaan realiseren in de periode 2019-2023.

De gemeente Woensdrecht heeft maar liefst 1,8 miljoen m2 verharding in beheer. Om goed inzicht te houden in de kwaliteit van de wegen wordt één keer in de twee jaar een visuele weginspectie uitgevoerd. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat het overgrote deel van ons  areaal boven het vastgestelde minimale onderhoudsniveau (niveau C) zit, maar ook dat 13% daaronder zit. De komende vijf jaar wordt hieraan gewerkt. Daarnaast zal binnen de woongebieden een nog hoger onderhoudsniveau aangehouden worden (niveau B) en de centrumgebieden blijven gegarandeerd op het niveau zoals dat nu het geval is (niveau A).

Duurzaam vervoer

Een van de speerpunten in het GVVP is

duurzame mobiliteit

Elektrische auto opladen