In het ‘beleidsplan wegen’ dat voor u ligt, wordt uitgelegd hoe we dit binnen de beschikbare financiële middelen gaan realiseren in de periode 2024-2027.

Het beleidsplan Wegen 2019-2023 loopt ten einde en met dit nieuwe beleidsplan voor het wegbeheer wordt inzicht geboden in de huidige situatie en worden de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het behalen van de gemeenschappelijke doelstellingen. In het nieuwe beleidsplan wordt inzichtelijk hoe de beschikbare financiële middelen worden besteed in de periode 2024-2027.

De status van het beheer en onderhoud van het wegenareaal is een belangrijk aspect om te voldoen aan de eisen van inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente. Het onderhoud hangt samen met bereikbaarheid, veiligheid en het aanzien van de omgeving.

Het beheer en onderhoud wordt volgens een bepaald kwaliteitskader gegarandeerd.

Onze gemeente is een gemeente met ruimte en een grote diversiteit aan wegen. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van de klimaatsverandering door extreme weersomstandigheden, zowel droogte als hevige regenbuien en de recente stikstofproblematieken.

De gemeente heeft 1,8 miljoen m2 verharding in beheer. Elke twee jaar wordt er een visuele weginspectie uitgevoerd om te kijken op welk onderhoudsniveau de wegen in de gemeente zitten. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat het overgrote deel van ons areaal op het  minimale onderhoudsniveau (C) zit.

Duurzaam vervoer

Een van de speerpunten in het GVVP is

Duurzame mobiliteit

Elektrische auto opladen