Wanneer u in België werkt, heeft u recht op Belgische kinderbijslag. In België noemen ze dit een Groeipakket, dit pakket wordt verstrekt door een Groeifonds. België kent meerdere Groeifondsen en uw Belgische werkgever is standaard aangesloten bij een Groeifonds. Wanneer u een aanvraag doet voor de Belgische kinderbijslag, zal de gemeente Woensdrecht het aanvraagformulier verifiëren en u voorzien van de vereiste uittreksels om uw aanvraag te voldoen.

Hoe werkt de aanvraag?

  1. U ontvangt van uw Belgische werkgever een formulier van het Groeifonds. Dit formulier is al gedeeltelijk ingevuld door uw werkgever.
  2. Zodra het formulier door u is ingevuld, maakt u een afspraak bij de gemeente Woensdrecht.
  3. Naar de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. In enkele gevallen heeft u een machtigingsformulier nodig, neem deze samen met een kopie van het legitimatiebewijs mee.*
  4. Op uw afspraak verifieert de ambtenaar burgerzaken het formulier van het groeifonds , vult de voor de gemeente Woensdrecht bestemde bladzijde in en voorziet deze van een handtekening en gemeentestempel. 
  5. Als bijlage wordt een uittreksel BRP (basisregistratie personen) toegevoegd aan het formulier met (eventueel) de gegevens van uw gezin. 
  6. U stuurt het formulier met de uittreksels naar het betreffende groeifonds, deze staat vermeld op het formulier.

Aan het verifiëren van het formulier en verstrekken van de uittreksels zijn geen kosten verbonden.

Maak een afspraak

*Wanneer heeft u een machtiging nodig?

  • Als u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en deze ouder die niet mee komt naar de afspraak
  • Als er binnen het gezin meerderjarige kinderen woonachtig zijn op hetzelfde adres als de werknemer
  • Als er op hetzelfde adres (schoon)ouders van de werknemer woonachtig zijn.
  • Als er op hetzelfde adres andere meerderjarige personen woonachtig zijn.  

Naar het machtigingsformulier

Meer informatie over de Belgische kinderbijslag kunt u vinden op de website van Startpunt Grensarbeid(externe link).

Als u meer wilt weten over grensoverschrijdend werken, wonen, studeren of ondernemen kunt u terecht bij het Grensinformatiepunt (externe link)(GIP)