Vanaf maandag 8 mei begint de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Op dit moment is nog niet bekend in welke kern men hiermee begint, omdat dit onder andere afhankelijk is van de bladontwikkeling aan de eikenbomen. In enkele weken tijd moeten grote aantallen eikenbomen in Nederland behandeld worden. Het bedrijf werkt dan ook met een strakke planning, waarbij dag en nacht gewerkt wordt. In de nachtelijke uren richt men zich met name op bomen in het buitengebied, maar het is niet uit te sluiten dat er enige licht- of geluidsoverlast in de woonwijken zal zijn. Dit is echter van korte duur en we vragen u dan ook om begrip als deze situatie zich voordoet.

De gemeente Woensdrecht kiest voor preventieve bestrijding om de overlast van de eikenprocessierups terug te dringen. Dit wil zeggen dat wanneer de bladontwikkeling van de eikenboom in volle gang is én de rupsen net uit het ei zijn gekomen, er gespoten wordt met een biologisch bacteriepreparaat. De bestrijding wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan.

Waar bestrijden we?

In totaal worden zo’n 3.500 eikenbomen preventief behandeld. We besteden hierbij extra aandacht aan bomen langs doorgaande fietspaden en locaties waar in het verleden veel last is geweest van de eikenprocessierups.

Waarmee bestrijden we?

Er wordt met een biologisch bacterie preparaat (Xentari WG) gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. Hierbij wordt het jonge blad waarvan de jonge rups afhankelijk in deze fase, behandeld. In de maag van de rups ontstaat na het eten van het behandelde blad een reactie waardoor de rups sterft. Daarbij is vooraf gekeken op basis van informatie van de vlinderstichting of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, als dit het geval is zal geen bespuiting op die plek plaatsvinden. Het bacteriepreparaat is veilig voor mens en dier maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens de spuitwerkzaamheden.

Wat doen we nog meer?

Naast het preventief behandelen van de eikenbomen stimuleren we ook de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, bijvoorbeeld door bermen minder te maaien of bloemenmengsels in te zaaien. U kunt uw eigen tuin ook insectvriendelijk inrichten of bijvoorbeeld vogelnestkastjes ophangen. Daarnaast zorgen we bij de aanplant van nieuwe bomen voor diversiteit, zodat een plaag minder makkelijk kan ontstaan dan wanneer er van één soort boom heel veel bij elkaar staan.