Er zijn commerciële bureaus die gratis voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling in de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit doen ze op basis van ‘no cure-no-pay'. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu echt?

‘Gratis’ is niet gratis

Er worden veel kosten gemaakt wanneer deze bureaus voor u bezwaar maken. Als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te betalen. Dat zijn vaste bedragen, bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift, hoorzitting bijwonen of een nieuw taxatierapport opmaken. Deze tarieven mogen bij overheidsinstellingen gedeclareerd worden. Het gaat om hoge bedragen. Hier kunnen deze bureaus van rondkomen. De kosten kunnen flink oplopen en staan niet in verhouding tot het voordeel dat het u oplevert.

Voorbeeld

  • De vergoeding voor het maken van een bezwaarschrift is € 265
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting is € 265
  • De vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting door een deskundige is € 32,07 per half uur
  • De vergoeding voor het maken van een taxatierapport is € 256,52
  • De totale proceskostenvergoeding kan oplopen tot € 818,59 per bezwaarschrift.

Als wij uitgaan van een OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,11 % van de WOZ-waarde, dan levert iedere € 10.000 waarmee de WOZ-waarde wordt verlaagd u een vermindering van de aanslag op van € 11. Dit staat in schril contrast met de proceskostenvergoeding die commerciële bureaus ontvangen.

De hoge proceskostenvergoedingen nemen gemeenten weer op in de rekensom die gemaakt wordt bij het bepalen van de nieuwe tarieven voor de onroerendezaakbelasting.

Wij helpen u graag en écht gratis

De gemeente Woensdrecht en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) doen hun best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, kunt u contact opnemen met de BWB.

Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Heeft u vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 076 - 529 83 00 of reageer via info@bwbrabant.nl.

En doet u dat vooral als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Controleer gratis uw WOZ-waarde of bel met de taxateur!

Via www.wozwaardeloket.nl vergelijkt u eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning met woningen uit uw straat. Heeft u vragen over de WOZ, bel ons op (076) 529 83 00. Of plan een terugbelverzoek in met de taxateur via www.bwbrabant.nl/bwb/over-woz.