Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 49 besluit bodemkwaliteit, bekend dat het ontwerp van de “Nota Bodembeheer Regio Midden en West-Brabant” voor een ieder ter inzage ligt op deze pagina.