Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie.

Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
  • welke materialen er gebruikt worden
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Wilt u meer weten over het welstandsbeleid en welstandscommissie?

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, doet u een concept aanvraag omgevingsvergunning bouwen aan.
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Wat moet ik meenemen?

  • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
  • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
  • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken