Welstandscommissie

De welstandscommissie van Woensdrecht komt eens in de twee weken bij elkaar. Als uw bouwplan getoetst is aan het bestemmingsplan en hieraan voldoet, wordt het op de eerstvolgende welstandsagenda gezet. In de zomerperiode zijn er minder welstandsvergaderingen.

Welke bouwplannen behandeld worden, ziet u op de agenda van de welstandscommissie.
U kunt de agenda inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis of hieronder downloaden. De agenda is doorgaans op de dinsdagochtend voorafgaand aan de vergadering van woensdag beschikbaar op deze website.

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Wilt u spreekrecht of nadere informatie over welstandscommissie neem dan contact op met de heer P. Potten, tel. 14 0164.

LET OP: de vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar, maar vinden momenteel digitaal plaats. Als u mee wilt luisteren of een toelichting wilt geven kunt u dat aangeven bij de secretaris van de welstandscommissie. U ontvangt dan de link om via Microsoft Teams deel te nemen aan de vergadering.

Welstandsbeleid

Het welstandsbeleid in de gemeente Woensdrecht is vastgesteld in 2013.

Nota en bijbehorende documenten downloaden

Tervoplein in Putte