Heeft een situatie geen spoed, maar is er wel brandweer nodig? Bel dan naar 0900-0904. Bij acuut gevaar bel 112.

De regionale brandweer Midden- en West-Brabant is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Waar meld ik stormschade of wateroverlast?

Nederland heeft veel mooie natuur: bos-, heide- en duingebieden. Zeker in de zomer zijn natuurgebieden kwetsbaar en neemt de kans op een grillige en onvoorspelbare natuurbrand toe. Vooral een bos- of heidebrand kan uit de hand lopen. De brand verspreidt zich snel of lijkt gedoofd, maar duikt ergens anders plots weer op.

Wat zijn de gevaren?

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Er gaat veel mooie natuur verloren en brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar dat ze ingesloten raken en niet meer op tijd weg kunnen komen. 

Tips om brandgevaar te verkleinen

 • Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld een vuurkorf of barbecue) mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderige stuk ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan gebruikte kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei). Liever nog: rook niet in de natuur.
 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst.
 • Parkeer je auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De katalysator die zich aan de onderkant van de auto bevindt wordt vaak erg heet, maar ook een hete uitlaat kan in hoog en droog gras brand veroorzaken.
 • Houd bij het parkeren bij natuurterreinen rekening met toegangswegen voor de brandweer en waterwinplaatsen zoals brandputten en blokkeer deze niet.

En als ik ontheffing heb van het stookverbod?

Mensen die in of bij de natuur wonen of werken, hebben soms een stookontheffing. Zij moeten zich aan de ontheffingsvoorwaarden houden en blusmiddelen bij de hand hebben. Extra voorzichtigheid is geboden bij verhoogd risico en een stookverbod geldt ook voor hen bij groot of zeer groot risico.
Meer info vind je op brandweer.nl.

Wat doet de overheid?

Om vuur geen kans te geven werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers, gemeenten en andere overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Een goede bereikbaarheid van natuurgebieden met een verhoogd risico op brand.
 • Het zo inrichten van het natuurgebied dat een brand ‘doodloopt’.
 • Aanwezigheid van bluswater.
 • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
 • Het kunnen inzetten van verkenningsvliegtuigen om een beginnende brand op te sporen.
 • Samenwerking met defensie (blushelikopters).

Wat is het belangrijkste dat ik moet doen bij een natuurbrand?

 • Blijf kalm.
 • Bel 112 en vertel zo precies mogelijk waar de brand is.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen.
 • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, liefst in de richting van de openbare weg of bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop altijd haaks op de brand. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.