Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont.

Buurtpreventieteams worden opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners. In iedere kern in de gemeente zijn inmiddels teams actief. De buurtpreventieleden zetten zich geheel belangeloos, goed herkenbaar met een geel hesje of jas, in voor de buurt.

Informatie over alle Woensdrechtse buurtpreventieteams is te vinden op de website van de buurtpreventie.

Website buurtpreventie

Veelgestelde vragen

In de handleiding zult u al veel informatie aantreffen over buurtpreventie. Antwoorden op vragen die geregeld langs komen leest u hieronder.

Buurtpreventie, dat zijn toch van die knokploegen die met opvallende hesjes aan door de wijk lopen?

Leden van een buurtpreventieteam mogen niet meer en minder dan iedere andere buurtbewoner. Het is zeer zeker geen extra 'bewakingsdienst' in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Waarom dragen de buurtpreventieleden opvallende hesjes?

Uit ervaring is gebleken dat er een grote preventieve werking uit gaat van deze hesjes. De hesjes vallen zowel overdag als bij nacht goed op. Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners blijkt op positieve wijze beïnvloed te worden als er in hun buurt een team actief is dat op deze wijze opvallend te werk gaat. Ook bij het benaderen van buurtbewoners, zowel ouderen als jongeren, hebben de hesjes een positieve uitwerking.

Wie kan er lid worden van een buurtpreventieteam?

Een buurtpreventieteam is duidelijk aanwezig in een buurt of wijk. U werkt samen met andere partners aan de veiligheid en sociale betrokkenheid in uw buurt of wijk. Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke aspecten. Om de positie van het team in de buurt te kunnen waarborgen dienen leden van het team zich aan een correcte gedragscode te houden. Bij aanmelding wordt vooraf gecheckt of door de deelname van het betrokken lid de eerder vermelde aspecten niet in het geding komen.

Moet ik nu iedere avond door de buurt gaan lopen?

Nee, ieder team kan zijn schema aanpassen aan de behoefte en bereidheid van de deelnemers. Er zijn in onze gemeente grotere teams waarbij de mensen meermaals per week te voet de buurt in gaan. Er zijn ook teams waar de frequentie lager ligt.

Contact met de buurtpreventie

Voor informatie over buurtpreventie in Woensdrecht neemt u contact op met de coördinator buurtpreventie, mevrouw L. Bogers, per mail buurtpreventie@woensdrecht.nl.

Buurtpreventie jassen