Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont.

Buurtpreventieteams worden opgezet vanuit het eigen initiatief van de buurtbewoners. In iedere kern in de gemeente zijn inmiddels teams actief. De buurtpreventieleden zetten zich geheel belangeloos, goed herkenbaar met een geel hesje of jas, in voor de buurt.

Informatie over alle Woensdrechtse buurtpreventieteams is te vinden op de website van de buurtpreventie.

Website buurtpreventie

Veelgestelde vragen

In de handleiding zult u al veel informatie aantreffen over buurtpreventie. Antwoorden op vragen die geregeld langs komen leest u hieronder.

Wat mag een lid van een buurtpreventieteam?

Leden van een buurtpreventieteam mogen niet meer en minder dan iedere andere buurtbewoner. Het is zeer zeker geen extra 'bewakingsdienst' in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Waarom dragen de buurtpreventieleden opvallende hesjes?

Uit ervaring is gebleken dat er een grote preventieve werking uit gaat van deze hesjes. De hesjes vallen zowel overdag als bij nacht goed op. Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners blijkt op positieve wijze beïnvloed te worden als er in hun buurt een team actief is dat op deze wijze opvallend te werk gaat. Ook bij het benaderen van buurtbewoners, zowel ouderen als jongeren, hebben de hesjes een positieve uitwerking.

Wie kan er lid worden van een buurtpreventieteam?

Iedere inwoner van de gemeente Woensdrecht kan lid worden van een buurtpreventieteam. Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke aspecten. Om de positie van het team in de buurt te kunnen waarborgen dienen leden van het team zich aan een correcte gedragscode te houden. Bij aanmelding wordt vooraf gecheckt of door de deelname van het betrokken lid de eerder vermelde aspecten niet in het geding komen.

Wat wordt er verwacht van mij als lid van een buurtpreventieteam?

Buurtpreventie is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat de leden minimaal twee keer per maand een ronde lopen. Is uw interesse gewekt? Hieronder vind u de handleiding buurtpreventie en daarin het aanmeldformulier. 

Handleiding buurtpreventie

Contact met de buurtpreventie

Voor informatie, vragen of aanmeldingen betreft buurtpreventie in Woensdrecht neemt u contact op met de ambtelijke coördinator buurtpreventie, mevrouw L. Bogers, per mail buurtpreventie@woensdrecht.nl.

Buurtpreventie jassen