Op initiatief van Joost Hendriks, een inwoner uit Woensdrecht, is er in alle dorpen van de gemeente een BuurtWhatsApp. Op een eenvoudige manier informeren buurtbewoners elkaar als er zaken rondom veiligheid spelen in de straat of wijk. Het is echt een initiatief voor en door buurtbewoners en als gemeente nemen we niet actief deel aan de WhatApp-groepen, maar we juichen dit initiatief wel van harte toe.

Hoe werkt het?

Smartphone met WhatsApp

WhatsApp is een applicatie of programma voor een smartphone, waarin personen met elkaar berichten en foto’s kunnen delen. Het dorp is in verschillende wijken opgedeeld die ieder een eigen WhatsApp-groep heeft. Alle buurtbewoners kunnen hier lid van worden en elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de wijk. Er zijn spelregels opgesteld voor deelnemers aan de WhatsApp-groepen en iedere wijk heeft een beheerder. De beheerders van wijken staan ook in onderling contact, dus informatie kan ook tussen wijken gedeeld worden.

Wie nemen er deel?

Deze BuurtWhatsApp is voor buurtbewoners. De gemeente en politie nemen niet actief deel aan de WhatsApp-groepen, maar juichen dit initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners de extra ogen en oren in de wijk zijn. Doordat de mensen in de buurt allen opletten, kan de politie beter geïnformeerd worden en gerichter ter plaatse gaan. Bij een verdachte situatie dient u de politie altijd telefonisch te informeren 112 (spoed) of 0900-8844 (niet-spoedeisend).

Doet u ook mee?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de alertgroepen door naam, adres, postcode en mobiele telefoonnummer in een e-mail te sturen naar: 

Bordjes buurtpreventie en WhatsApp-alert

Kies het e-mailadres dat behoort tot het dorp waarin u woont.