Om veel verschillende redenen kunnen mensen dak- of thuisloos worden. WijZijn Woensdrecht verzorgt nachtopvang, crisisopvang en begeleiding. Voor meer informatie: www.wijzijnwoensdrecht.nl/maatschappelijke-opvang.

Neem contact op met WijZijn Woensdrecht. Bel 140164 of mail naar teamwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl.

Oudere mevrouw met thee