Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben.

  • Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing op het verbod krijgen. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet.
  • U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten.
  • Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben al een ontheffing op dit verbod.

Hobbydieren

U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

Heeft u een paard, pony, ezel of zebra (paardachtigen) in uw stal of weide? Dan moet u ook de verblijfplaats van dit dier aanmelden. 

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort dieren dat u houdt
  • de plaats waar u de dieren houdt
  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • welke beveiligingsmaatregelen u genomen heeft
  • een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan

Als u dieren gaat houden voor uw bedrijf of als u fokker bent, dan doet u een melding via de Activiteitenbesluit Internetmodule(externe link). Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden namelijk andere regels.

Hobbydieren registeren

Houdt u uw paard of paardachtige langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u die locatie aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De dieren die langer dan 30 dagen op deze locatie blijven, moet u ook aanmelden.

Ook hobbyhouders moeten paarden en paardachtige dieren, gehouden op eigen locatie, aanmelden bij RVO. U kunt u het dier aanmelden bij RVO(externe link).

Hoe werkt het?

De gemeente stelt regels op voor het houden van dieren. Dit is nodig om schade aan de openbare gezondheid te voorkomen of op te heffen.

  • U moet als eigenaar of verzorger de dieren de juiste verzorging geven.
  • De dieren moeten voldoende ruimte hebben, die past bij hun natuurlijke behoeften.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Het houden van exotische dieren is verboden omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren.

Een uitzondering geldt voor instellingen zoals opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen. Zij hebben een ontheffing van dit verbod.