Sinds 2003 kent de gemeente voor de diverse woonkernen buurtplatforms. In 2006 is de naam veranderd naar dorpsplatforms. De taak van een dorpsplatform bestond altijd uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden verkeer & vervoer, veiligheid en openbare ruimte.

Zelfstandig

In 2016 zijn de gemeente en de dorpsplatforms via een convenant een wederzijdse verbinding met elkaar aangegaan. De dorpsplatforms zijn nu zelfstandige stichtingen, die een grote rol spelen in de leefbaarheid en bij burgerinitiatieven in de diverse kernen. Zij hebben allen een zogenaamde ‘leefbaarheidsagenda’ opgesteld, waarin aangegeven staat wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. De dorpsplatforms beschikken voor het uitvoeren of ondersteunen van initiatieven over een eigen budget.

Dorpsplatform Huijbergen

Het dorpsplatform Huijbergen heeft een eigen website: www.dorpsplatformhuijbergen.nl(externe link). Per mail is het dorpsplatform te bereiken op info@dorpsplatformhuijbergen.nl

Schriftelijk: Dorpsplatform Huijbergen, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Dorpsplatform Ossendrecht

U bereikt het dorpsplatform Ossendrecht via het contactformulier(externe link) op de website.

Schriftelijk: Dorpsplatform Ossendrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

De website van het dorpsplatform Ossendrecht is: www.dorpsplatform-ossendrecht.nl(externe link)

Dorpsplatform Putte

Wilt u contact met het dorpsplatform Putte? Dit kan op verschillende manieren:

Schriftelijk: Dorpsplatform Putte, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

Het dorpsplatform heeft een eigen Facebookpagina: www.facebook.com/Dorpsplatform-Putte(externe link) waar u via een bericht of de reactieknop ook in contact kunt komen met de mensen van het dorpsplatform.
Mailen mag ook, gebruik dan dorpsplatform@gmail.com.

Dorpsplatform Woensdrecht

Het dorpsplatform Woensdrecht heeft een eigen website met een contactformulier(externe link)www.dpwoensdrecht.nl(externe link)

Het dorpsplatform Woensdrecht kunt u mailen op informatie@dpwoensdrecht.nl

Per post is het adres: Dorpsplatform Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Dorpsplatform Hoogerheide

Het dorpsplatform Hoogerheide is te bereiken via het e-mailadres secretariaat.dorpsplatform.hoogerheide@hotmail.com