Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

 • U kunt - langer dan een half jaar - niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig en bent niet afzetbaar vanwege lichamelijke en/of cognitieve beperkingen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Een aanvraag voor gehandicaptenparkeerplaats regelt u digitaal bij de gemeente Woensdrecht.

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen?

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente. Met de Kanskaart kunt u zien of u mogelijk in aanmerking komt. Neem bij twijfel eerst contact op met een procesondersteuner Sociaal Domein via telefoonnummer 14 0164.

Besluit u een aanvraag te doen, dan volgt een medisch advies. Aan dit proces zijn kosten verbonden, die u tegelijkertijd met de aanvraag voldoet.

Aanvragen

Het digitaal aanvragen gaat het snelst. U hoeft niet langs te komen bij het gemeentehuis. Klik op de blauwe knop om de aanvraag digitaal in te dienen. U heeft uw DigiD nodig. De betaling verloopt via iDEAL.

Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan

Liever op papier

Doet u de aanvraag toch liever op papier? Dan kunt u een formulier aanvragen bij het gemeentehuis in Hoogerheide of u kunt bellen naar 14 0164. U ontvangt dan een aanvraagformulier met een brief. In de brief staat wat u moet doen om de aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt, indien nodig, een medische instantie uw lichamelijke beperking.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Uw aanvraag wordt door een procesondersteuner Sociaal Domein doorgezet voor een medische keuring. U betaalt de kosten hiervan zelf. Deze kosten zijn al verwerkt in uw aanvraag. Er komt dus geen extra rekening voor.
 • Een onafhankelijke keuringsarts maakt een afspraak met u voor de keuring. Dat kan gewoon bij u thuis plaatsvinden. De arts brengt advies uit aan de gemeente.

Besluit:

 • Nadat wij het advies ontvangen hebben, beoordeelt de procesondersteuner Sociaal Domein of u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart.
 • U ontvangt een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Toestemming:

Door het indienen van uw aanvraag, geeft u ons toestemming om uw aanvraag door te zetten naar de medische instantie.

Verlengen:

 • Verloopt uw kaart binnenkort? U kunt 6 weken vóór het verlopen van de kaart een verlenging aanvragen. Dat kan ook via het digitale formulier.
 • De procesondersteuner Sociaal Domein beoordeelt uw aanvraag.
 • Is een (nieuw) medisch advies niet nodig, dan volgt er meteen een besluit. Zie verder onder het kopje Besluit.
 • Levert u na de toekenning of afwijzing uw oude kaart in.

Verloren:

Als u uw kaart verloren bent, kunt u een nieuwe aanvragen.

Als deze wordt toegekend, is deze geldig tot de einddatum van de verloren kaart.

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige rijbewijs (bij aanvraag bestuurderskaart)
 • uw geldige identiteitsbewijs (bij aanvraag passagierskaart).
 • eventuele medische informatie van uw behandelaar(s) kunt u mee nemen naar de afspraak voor het intakegesprek.
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Hoeveel kost het?

Voor een eerste aanvraag betaalt u € 306,20. Het bedrag is inclusief de kosten voor de medische keuring. Het bedrag wordt niet terugbetaald bij toe- of afwijzen.

De gemeentelijke leges voor een verlenging of verloren kaart bedragen € 93,50.