Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Als u een festiviteit organiseert waarbij u meer geluid maakt dan gewoonlijk, kan u digitaal ontheffing aanvragen. Dit kan 12 keer per kalenderjaar (12-dagenregeling).

Als u geluidsoverlast verwacht te veroorzaken vanwege bouwwerkzaamheden, kan u dat  per mail melden.

Wat moet ik doen?

U vraagt digitaal de ontheffing aan bij de gemeente. 

Direct online regelen(externe link)

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

U meldt geluidsoverlast vanwege bouwwerkzaamheden bij evenementen@woensdrecht.nl .

Lukt het u niet het online? Belt u dan met 140164. Dan sturen wij u het formulier toe. 

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

  • Als u een evenement organiseert, hebt u ook een evenementenvergunning nodig.
  • Bij bouwwerkzaamheden hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.