Gemeenschappelijk Uitvoeringskader OMWB 2024-2027

Op 24 april 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader OMWB 2024-2027 vastgesteld.

Het Gemeenschappelijke Uitvoeringskader OMWB 2024-2027 (GUK) is de basis voor de uniforme regionale uitvoering van het basistakenpakket dat door de OMWB voor al haar deelnemers (waaronder Woensdrecht) wordt uitgevoerd. De verplichting tot het hebben van een GUK vloeit voort uit het Omgevingsbesluit. Het GUK draagt bij aan een meerjarige en integrale inzet van de vergunningverlening, toezicht en handhavingsinstrumentarium, het bevordert samenwerking op (boven-)regionale beleidsdoelstellingen en prioriteiten, afstemming tussen handhavingspartners en daarmee dus ook aan een gelijk speelveld voor bedrijven.