Speerpunten in het actuele Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit.

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 1 april 2021 het Gemeentelijke Verkeer- en VervoersPlan 2021-2025 (GVVP) vastgesteld.

Duurzaam vervoer

Een van de speerpunten in het GVVP is

duurzame mobiliteit

Elektrische auto opladen