De gemeente Woensdrecht heeft een gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld voor de komende jaren. In het plan staan onder andere de strooiroutes aangegeven. 

Alleen hoofdroutes worden gestrooid. Deze bestaan uit de doorgaande hoofdwegen, de ontsluitingswegen van het dorp of de wijk, de busroutes en een aantal hellende wegen. Ook de vrijliggende fietspaden, breder dan 2 meter, en de overige druk bereden fietsroutes worden gestrooid. Moeilijk bereikbare plekken in de hoofdroutes worden handmatig gestrooid door de buitendienst van de gemeente.
Alle overige wegen worden niet gestrooid.

Op de wegen die opgenomen zijn in dit gladheidsbestrijdingsplan wordt indien nodig dag en nacht gladheid bestreden.
Samengevat worden de volgende wegen gestrooid:

  • doorgaande hoofdwegen
  • wijk- en buurt-ontsluitingswegen
  • busroutes
  • vrijliggende fietspaden, breder dan twee meter
  • druk bereden fietspaden
  • hellende (doorgaande) wegen
  • bij verkeerssluizen
  • marktterreinen

Ook worden er zoutbakken geplaatst in de gemeente. Deze bakken staan bij basisscholen en multifunctionele centra. Beheerders kunnen de directe omgeving dan zelf strooien.

Vragen

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de servicelijn van de gemeente, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0164.

De strooiploeg van de buitendienst met het materieel bij de zoutopslag aan de Antwerpsestraatweg