De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

De gemeente Woensdrecht heeft een gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld voor de komende jaren. In het plan staan onder andere de strooiroutes aangegeven.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.