De griffie is binnen de gemeente een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. De raadsgriffier vormt de schakel tussen de raad en het college/ambtenaren en is contactpersoon voor interne en externe zaken van de raad.

Vragen over procedures en andere zaken met betrekking tot de raad kunnen altijd aan de raadsgriffier Kees Adriaanse gesteld worden:
E-mail: c.adriaanse@woensdrecht.nl
Telefoonnummer: (0164) - 61 13 08

Als waarnemend griffier fungeren de heer C. de Bie en mevrouw G. Averdieck.

Profielfoto Kees Adriaanse - Griffier

Inspreken bij een vergadering

De mogelijkheid bestaat om tijdens vergaderingen van de opinieraad in te spreken. Indien u dit wilt attenderen we u erop dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten totale inspreektijd per vergadering is.

U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden, telefonisch op (0164) - 61 13 08 of per e-mail aan c.adriaanse@woensdrecht.nl