De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 6 mei 2021 een nieuw groenbeleid vastgesteld.
In deze nieuwe Groene Agenda voor de periode 2021-2025 is extra aandacht geschonken aan de thema’s biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

De speciale aandachtsgebieden in de Groene Agenda 2021-2025:

  • Biodiversiteit: Wanneer in gebieden niet veel variatie voorkomt in de bomen en planten (monoculturen), dan wordt het groen ook gevoeliger voor plagen en ziektes. Denk maar aan de eikenprocessierups in de vele lanen met eikenbomen. Wanneer er meer variatie is, dan komt er ook weer een natuurlijk balans in het ecosysteem.
  • Duurzaamheid: Wanneer de openbare ruimte veel biodiversiteit kent, dan is het groen ook duurzaam en weerbaar. Daarnaast speelt groen een belangrijke rol bij waterberging. Bomen en planten kunnen water vasthouden en wateroverlast voorkomen.
  • Klimaatbestendigheid: We zien steeds vaker langere perioden van droogte en hevige buien. Ook het klimaat ‘verzacht’ voor zover we nu kunnen zien. Door het groen klimaatbestendig in te richten heeft het een langere levensduur en biedt het ook oplossingen bij hittestress en extreme neerslag.

De gemeente blijft ook binnen dit nieuwe groenbeleid groene initiatieven steunen en draagt daarnaast met actieve communicatie bij aan bewustwording onder inwoners over onze groene buitenruimte.

Het kapbeleid van de gemeente is herzien waarop de Algemene Plaatselijke Verordening is aangepast. Het beleidsplan én de gewijzigde APV (artikel 4:10 t/m 4:12) zijn langs de elektronische weg te raadplegen.