Huijbergse kloostervijver wordt in ere hersteld

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft ingestemd met het in ere te herstellen van de kloostervijver in Huijbergen. Het metselwerk van de vijver zal hersteld worden om de vijver waterdicht te maken en het groen in de omgeving zal vernieuwd worden. De kosten hiervoor bedragen €35.950,-.

Achtergrond

De kloostervijver en de grond eromheen is eigendom van de gemeente en openbaar gebied. Vroeger was dit in handen van de broeders van Huijbergen, die ook de het onderhoud aan de vijver verzorgden. Het onderhoud zit sinds ongeveer 2000 bij de buitendienst van de gemeente Woensdrecht en ook bewonersvereniging Ste. Marie voert jaarlijks tijdens de burendag onderhoudswerkzaamheden uit. Desondanks is de kloostervijver in verval geraakt. De vijver loopt bovendien leeg.

Herstelwerkzaamheden

De vijver zal leeggehaald worden, zodat het metselwerk hersteld kan worden. Daarna wordt een twee componenten middel aangebracht om de vijver waterdicht te maken. Er is helaas geen mogelijkheid tot een natuurlijke aanvoer van meer hemelwater naar de vijver en daarom zal waarschijnlijk de vijver in warme perioden regelmatig aangevuld moeten worden. Dit wordt door een plaatselijke met een watertank gedaan. Ook het groen rondom de vijver zal opgeknapt worden.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Ik heb met bewonersvereniging Ste. Marie gesproken over de kloostervijver. Om de vijver echt op orde te krijgen en toekomstbestendig te maken is deze grondige aanpak nodig. Dit brengt eenmalig hoge kosten met zich mee, maar dan kunnen we ook weer heel lang van de vijver genieten. Van oudsher is dit een bijzondere locatie in Huijbergen waar vaak trouwfoto’s gemaakt werden. Dit gunnen we toekomstige generaties ook”.