Een overzicht van de meest recente persberichten die de gemeente Woensdrecht heeft uitgegeven.

Recente persberichten

 • Gemeente verduurzaamt gebouwen verder

  Onlangs heeft het college van burgemeesters en wethouders de nota ‘Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed 2022-2030’ akkoord bevonden.

 • Gemeente zet noodfonds op voor verenigingen vanwege stijgende energiekosten

  Signalen dat sommige verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed mogelijk in de problemen gaan komen vanwege de stijgende energiekosten hebben de gemeente Woensdrecht bereikt.

 • Eerste fysieke energieavond na corona

  Er wordt steeds meer informatie aangeboden over duurzaamheid en energie, zeker nu de energieprijzen de laatste periode hard zijn gestegen. Begrijpelijk dat het soms lastig is om te overzien wat de mogelijkheden zijn in uw huishouden.

 • Voortbestaan hertenkamp Putte

  De verzorging van de herten in het hertenkamp in Putte zal ook de komende vijf jaar in handen zijn van het dorpsplatform Putte.

 • Inloopfunctie geestelijke gezondheidszorg in Woensdrecht

  De gemeente Woensdrecht verlengt de subsidie voor de Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg aan GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB).

 • Gemeente, bieb en scholen investeren in bibliotheek op school

  De gemeente, bibliotheek West-Brabant en de basisscholen in Hoogerheide, Ossendrecht en Woensdrecht gaan het programma de Bibliotheek op school in 2023 verder uitrollen.

 • Cliënten zeer tevreden over Wmo Woensdrecht

  Gevraagd naar hun ervaringen met de Wmo van de gemeente Woensdrecht geven cliënten aan zeer tevreden te zijn.

 • Energietoeslag voor meer huishoudens

  Om huishoudens met een minimum inkomen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten is er de eenmalige energietoeslag.

 • Maak je weerbaar tegen cybercrime: volg gratis online trainingen

  In 2021 bedroeg de schade door cybercriminaliteit voor Nederland 10 miljard euro en de verwachting is dat dit in 2022 met 40% toeneemt.

 • Zwarte cijfers voor Woensdrecht in 2023 en volgende jaren

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht presenteert een positieve programmabegroting voor 2023 en het meerjarenperspectief voor de periode 2024-2026. Uitgangspunt is dat we de ambities voor de komende jaren nastreven mét een meerjarig sluitende begroting. Op gemeentelijke heffingen en belastingen passen we alleen een inflatiecorrectie toe.

 • Zelfde groep vluchtelingen terug naar Woensdrecht

  De gemeente Woensdrecht richt voor de tweede keer dit jaar een crisisnoodopvang in. Van 6 oktober tot en met 31 december van dit jaar worden aan de Bosweg 2 te Putte (oude terrein Van Niftrik nu in gebruik door The Circular Plastics Factory) 85 vluchtelingen opgevangen. Het betreft dezelfde groep die in augustus opgevangen werd in MFC Kloosterhof te Hoogerheide.

 • Coalitieakkoord 2022-2026: Stabiel en daadkrachtig voor Woensdrecht

  Er is een coalitieakkoord in Woensdrecht. De partijen ABZ, CDA en D66 willen in de periode 2022-2026 gaan samenwerken. Dat nieuws maakte informateur Toine Theunis op dinsdag 12 april bekend. Het coalitieakkoord vindt u hier.

 • Leerlingenvervoer met de tijd mee

  Gemeenten organiseren het leerlingenvervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen vanwege een beperking of omdat de speciale school waar ze onderwijs volgen meer dan 6 kilometer van huis ligt.

 • Tegels eruit, groen erin!

  Woensdrecht doet mee aan het NK Tegelwippen 2022

 • Extra geld voor jongeren na coronatijd welkom

  Om de negatieve effecten die ontstaan zijn door de coronapandemie en de schoolsluitingen aan te pakken, krijgen gemeenten een eenmalige uitkering van het rijk voor de schooljaren 2022-2025.

RSS feed