Een overzicht van de meest recente persberichten die de gemeente Woensdrecht heeft uitgegeven.

Recente persberichten

 • Verduurzamen brandweerkazernes

  Op dit moment worden alle brandweerkazernes in de gemeente Woensdrecht voorzien van zonnepanelen. Een volgende stap is de installatie van warmtepompen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het totale verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed in de periode 2022-2030.

 • Woensdrecht scherpt regels aan m.b.t. drugs en overnachten in voertuigen aan

  Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de gemeenteraad voor te stellen enkele regels aan te scherpen/toe te voegen aan de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op het gebied van drugsbezit/-handel en het slapen in voertuigen.

 • Woensdrecht sluit 2022 af met financiële buffer en toont in Perspectievennota meerjarig gezond beeld

  Het nieuwe college van Woensdrecht heeft in 2022 een vliegende start gemaakt. Het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode sluit de gemeente Woensdrecht af met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro.

 • Huijbergse kloostervijver wordt in ere hersteld

  Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft ingestemd met het in ere te herstellen van de kloostervijver in Huijbergen.

 • Preventie en maatwerk speerpunten in aanpak leerplicht

  Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant heeft het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 uitgebracht. Dit samenwerkingsverband verzorgt de verzuimadministratie voor de gemeente Woensdrecht en 15 andere gemeenten, die zich inzetten om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Wat valt er op in de Woensdrechtse situatie?

 • Eerste ervaringen met wijk-GGD'er positief

  In de gemeente Woensdrecht heeft vorig jaar een pilot plaatsgevonden om inwoners met onbegrepen of verward gedrag beter en eerder te kunnen helpen. Sinds april 2022 komt een wijk-GGD’er in actie als er zorgen zijn over een persoon.

 • Woensdrecht blijft sport mogelijk maken voor alle jongeren

  De gemeente Woensdrecht verlengt de samenwerking met het Jeugdfonds Sport Brabant (JFS) met drie jaar tot en met 31 december 2025. Hierdoor kunnen kinderen uit minimagezinnen blijven sporten, ook als er in het gezin eigenlijk geen geld voor is.

 • Koninklijke Onderscheiding voor dirigent Arnold Wensink

  Op zondag 15 januari 2023 heeft burgemeester Adriaansen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Arnold Wensink.

 • Start inschrijvingen elektrische deelauto's

  In oktober en november 2022 vond een interessepeiling plaatst voor elektrische deelauto’s in de gemeente Woensdrecht. Uit de interessepeiling bleek dat er veel belangstelling is om met deelauto’s aan de slag te gaan.

 • Woensdrecht reikt drie maal Waarderingsprijs 2022 uit

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2023 is de Woensdrecht Waarderingsprijs 2022 uitgereikt. Dit jaar zijn er drie winnaars: Stichting Lichtstoet Woensdrecht, Buurtvereniging De Straat en mevrouw Jesri met haar gezin.

 • Toespraak van burgemeester Adriaansen bij de nieuwjaarsreceptie

  Burgemeester Adriaansen sprak vanavond de inwoners van de gemeente Woensdrecht toe tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 • Rustige jaarwisseling in Woensdrecht

  Uit het eerste beeld over het verloop van de jaarwisseling in de gemeente Woensdrecht kan geconcludeerd worden dat deze rustig geweest is. Door zowel politie, brand-weer als gemeente is er geen uitzonderlijke inzet nodig geweest.

 • Pilot voor Dorpspunt 't Blickvelt in Woensdrecht

  BWI Woensdrecht neemt bij wijze van pilot voor één jaar het beheer over van Dorpspunt ’t Blickvelt. Hiermee is er een nieuwe beheerder gevonden en kan deze
  belangrijke voorziening in het dorp Woensdrecht open blijven. Om de financiële risico’s voor de BWI te minimaliseren, staat de gemeente garant.

 • Energie noodfonds voor verenigingen opengesteld

  Woensdrechtse verenigingen, stichtingen en gebruikers van maatschappelijk vastgoeddie in de problemen komen door de stijgende energiekosten kunnen vanaf hedeneen aanvraag doen voor subsidie vanuit het ‘Energie noodfonds voor verenigingen’. De gemeenteraad stelt een bedrag van €100.000,- ter beschikking.