Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Wat moet ik doen?

Meldingsformulier

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Wat moet ik doen?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
  • Voor deze voorziening bent u mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd van maximaal € 19,- per maand. De inning van de eigen bijdrage zal door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebeuren. Het CAK stuurt u een brief waarin de hoogte van de eigen bijdrage staat. Ook sturen zij u een nota waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. Als u meerdere voorzieningen vanuit de Wmo ontvangt, betaalt u maximaal € 19,- per maand. In sommige gevallen wordt u vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl(externe link) of belt u 0800-1925 (gratis).

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.