Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
  • Voor deze voorziening bent u mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd. De inning van de eigen bijdrage zal door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebeuren. Het CAK stuurt u een brief waarin de hoogte van de eigen bijdrage staat. Ook sturen zij u een nota waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. In sommige gevallen wordt u vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezamenlijke/meerpersoonshuishoudens waarbij iemand nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.hetcak.nl of belt u 0800-1925 (gratis).

Wat moet ik doen?

Meldingsformulier

 • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen een periode van 6 weken wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek.
 • De gemeente kan afzien van een gesprek wanneer er voldoende informatie aanwezig is.
 • Wanneer er sprake is van een aanvraag na de melding, zijn wij op grond van de Verordening voorzieningen Wmo verplicht om binnen 8 weken, na meldingsdatum, een besluit op uw aanvraag te nemen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden