Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Vanaf dan is het de taak van de gemeente om u zo snel mogelijk te laten inburgeren. De gemeente Woensdrecht heeft deze taak belegd bij de ISD Brabantse Wal. U krijgt een uitnodiging van de ISD Brabantse Wal voor een afspraak. Tijdens deze afspraak onderzoekt de ISD samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De ISD maakt samen met u een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet een Plan inburgering en participatie (PIP). U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op www.inburgeren.nl(externe link)

Let op: Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. 
Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoe werkt het?

U bent verplicht om in te burgeren als u:

 • een verblijfsvergunning hebt
 • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn)
 • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND(externe link) in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Wat moet ik doen?

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering(externe link) kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op de website www.zoekinburgerschool.nl(externe link) vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
 • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
 • Als u vluchteling bent of uw partner, ouder of kind is vluchteling, krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

Participatieverklaring

Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) voert het participatieverklaringtraject uit voor de gemeente Woensdrecht. U kunt een afspraak maken voor het volgen van een traject bij de BWI via telefoonnummer 0164 67 20 49.

Ik woon in het buitenland

Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Ik wil geen examen doen

Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wat heb ik nodig?

 • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
 • bewijs van uw verblijfsstatus
 • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
 • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald? 

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om uw diploma op te halen.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Steunpunt Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen van wie het verzoek om asiel is goedgekeurd. Zij hebben in Nederland een verblijfsstatus gekregen en hebben dezelfde rechten en plichten als elke Nederlandse burger. Vanuit het Steunpunt Statushouders krijgen statushouders begeleiding bij het regelen van praktische zaken, het opbouwen van een sociaal netwerk, het leren van de taal, het volgen van onderwijs, het vinden van werk en meer. Via het participatieverklaringstraject worden zij bekend gemaakt met Nederlandse kernwaarden en het belang van integratie.

Het Steunpunt Statushouders van BWI Woensdrecht is bereikbaar via telefoonnummer 0164 67 20 49