De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Kijk hier voor meer informatie. 

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten