Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de ISD Brabantse Wal. Het aanvraagformulier is te vinden op https://woensdrecht.antwoordop.nl/digitaal-loket/(externe link).
Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, dan kun je terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

 • u 18 jaar of ouder bent
 • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
 • u geen of weinig eigen vermogen hebt
 • u door een structurele medische beperking niet kan bijverdienen naast uw studie

Wat heb ik nodig?

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • de in het aanvraagformulier gevraagde documenten

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in één keer of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

De (minimale) hoogte van de studietoeslag is per leeftijdscategorie:

 • 21-jarigen en ouder: € 300
 • 20-jarigen: € 240
 • 19-jarigen: € 180
 • 18-jarigen: € 150

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag.  Als de stagevergoeding meer is dan € 180, dan wordt  het deel dat hoger is dan € 180 euro van de studietoeslag afgetrokken. 

Voorbeeld

Een student krijgt een stagevergoeding van € 250. Dat is € 70 hoger dan € 180. Als de student 21 jaar of ouder is en de standaardtoeslag krijgt, wordt de studietoeslag € 300 euro min € 70, dus € 230.

Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de nieuwe studietoeslag.