Basisscholen De Stappen en De Poorte gaan onder de nieuwe naam Fortuna samen in het schoolgebouw, er komt kinderopvang van LPS-Jongleren in en een gymzaal. Organisaties en (maatschappelijke) verenigingen kunnen er gebruik van maken.

De voorbereidingen zijn bezig. Er is een voorlopig ontwerp van het gebouw en de bestemmingsplanprocedure loopt. In het proces wordt de nieuwe verkeerssituatie, een andere locatie voor de hondenuitlaatplaats en het behoud van een open, groene uitstraling in de omgeving meegenomen.

Artist impression IKC Woensdrecht
Artist impression van het IKC Woensdrecht

Op 8 september 2021 zijn omwonenden, ouders van de betreffende scholen, stakeholders, pers en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de stand van zaken. De presentaties van die avond vindt u hieronder.