Aan de Fortuinstraat in Woensdrecht is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het is een Integraal Kindcentrum (IKC), waar de kinderopvang en basisscholen van LPS Fortuna (voorheen: basisscholen De Stappen en De Poorte) vanaf het nieuwe schooljaar hun intrek nemen. 

De komende maanden wordt het gebouw van binnen verder ingericht, het schoolplein en het aangrenzende parkeerterrein worden aangelegd. 

Om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te realiseren wordt de Fortuinstraat ter hoogte van het schoolgebouw opnieuw ingericht en er wordt aan beide zijden van de straat een Kiss & Ride-zone aangelegd.

In het najaar wordt het openbaar gebied aan de kant van de speeltoestellen en het voetbalveldje verder ingericht. Voor deze periode is gekozen vanwege het plantseizoen. 

Hoe de directe omgeving van de school eruit komt te zien, vindt u in onderstaande presentatie van het inrichtingsplan. 
 

Artist impression IKC Woensdrecht
Artist impression van het IKC Woensdrecht