Verkiezingen 2023

Opkomstcijfers (21:00 uur)

 Aantal stemmersOpkomst (%)
Provinciale Staten8.52052,33%
Waterschap Brabantse Delta8.58646,47%
Waterschap Scheldestromen250%

Laatste nieuws over de verkiezingen

  • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap - stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

    De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en van de leden van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

    Logo gemeente Woensdrecht
  • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap - stemmen bij volmacht

    De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en de leden van het algemeen bestuur van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.

    Logo gemeente Woensdrecht

Steffie legt uit

Steffie legt in een video uit wat de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn en hoe stemmen werkt. Op de website wordt door Steffie uitgelegd wat voor werk zij doen en waarom het belangrijk is dat er voor gestemd wordt. Vervolgens legt zij uit hoe stemmen werkt. Tot slot kan je ook oefenen door Steffie te helpen met stemmen.

Naar hoewerktstemmen.nl(externe link)

Verkiezingen 2023

Dit jaar zijn het weer de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. Dit houdt in dat u dit jaar twee stempassen krijgt via de post, welke u samen met uw identiteitsbewijs of paspoort meeneemt naar het stembureau.

Wilt u meer te weten komen over de Provinciale Staten of de Waterschappen? Via onderstaande knoppen wordt het allemaal uitgelegd.

Provinciale Staten

Waterschappen

Vragen over de verkiezingen

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan het Team Verkiezingen per e-mail: verkiezingen@woensdrecht.nl.