Bent u niet getrouwd of registreerde partner en wordt u vader? U kunt het kind dan al voor de geboorte erkennen.

Hiervoor laat u het vaderschap registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Ook als u niet de biologische vader bent, kunt u een kind erkennen.

Wat moet ik doen?

Als u er samen met de moeder voor kiest om uw nog ongeboren kind voor de geboorte te erkennen, neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente (tel. 14 0164). Er wordt dan een afspraak voor u ingepland. 

LET OP: maak hiervoor een aantal maanden voor de geboorte een afspraak!

Per 1 januari 2023 vindt er een wetswijziging plaats met betrekking tot erkenning en het gezag van de erkenner.

Wat houdt deze wetswijziging in?

Kind erkend vanaf 1 januari 2023 dan heeft zowel de moeder als de erkenner van rechtswege het gezag, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.

Er zijn twee opties: kind erkennen in 2022 en geboren in 2023, dan heeft enkel de moeder van rechtswege het gezag en dient het gezag van de erkenner via het gezagsregister bij de rechtbank geregeld te worden.

Maar u kunt er ook voor kiezen uw kind in 2023 te erkennen, dan heeft zowel de moeder als de erkenner van rechtswege het gezag, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wilt u weten wat er precies moet gebeuren omtrent erkenning en gezag? Dit is te vinden via het volgende stroomschema.

Wat heb ik nodig?

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent

Hoe werkt het?

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

De erkenning gaat als volgt:

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert uw personalia en burgerlijke staat. Als de vader of de moeder niet is ingeschreven bij de gemeente waar de erkenning plaatsvindt, moeten zijn of haar gegevens eerst bij de gemeente van inschrijving worden gecontroleerd. Vervolgens maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op. Als de moeder bij de erkenning aanwezig is, tekent zij de erkenningsakte ook, en geeft daarmee toestemming voor de erkenning. Is de moeder niet aanwezig, dan moet zij toestemming geven door middel van een ondertekende verklaring. Op het moment van geboorte krijgt de erkenning rechtsgevolg. Als het kind levend ter wereld komt, is de erkenner de juridische vader.

Let op! Als u voor een eerste kind de achternaam wilt kiezen, moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Schriftelijke toestemming is dan niet voldoende.