Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

U kunt uw klacht online indienen bij de gemeente.

Direct online regelen(externe link)

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen aan:

Klachtbehandelaar gemeente Woensdrecht
Postbus 24
4620AA Hoogerheide 

  • Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Ook mondeling kunt u uw klacht indienen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0164 en vraag naar de klachtbehandelaar.

Bekijk de klachtenregeling van de gemeente Woensdrecht op overheid.nl(externe link).

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie (de Nationale ombudsman(externe link)).