Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen
  • U dient uw klacht online in bij de gemeente.

Direct online regelen

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen aan:

Klachtenfunctionaris gemeente Woensdrecht

Postbus 24

4620AA Hoogerheide 

  • Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.