In Woensdrecht ligt het percentage inwoners dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computer of smartphone net iets boven het landelijk gemiddelde (16% tegenover 11%). Vandaar dat we als gemeente veel aandacht besteden aan laaggeletterdheid.

We gebruiken daarvoor het lokale To-Taalhuis(externe link) en werken volgens het regionale plan van aanpak.

Ontwikkeling

‘Dromen, Durven, Doen’ is de titel van het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024, dat opgesteld is voor 14 gemeenten. In de aanpak van laaggeletterdheid volgen zij twee uitgangspunten: de basis op orde en meer mensen bereiken, zoals ook in het landelijk beleid is afgesproken.

Meer mensen bereiken wil Woensdrecht in het bijzonder binnen twee doelgroepen: mensen die Nederlands als moedertaal hebben en kinderen en jongeren met een risico op een taalachterstand.