Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099.

Is de melding acuut?

Bijvoorbeeld wanneer:

  • iemand verward gedrag vertoont.
  • iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt.
  • iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden.
  • verplichte zorg nodig lijkt.

Is een melding niet acuut, dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in

Bijvoorbeeld wanneer:

  • je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Wat gebeurt er met een melding? 

Inwoners die met 0800-5099 bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen en bepaalt of de melding acuut is of niet.