Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt.

Denk hierbij aan:

  • bouw- en sloopafval
  • elektrische apparaten
  • grofvuil
  • klein chemisch afval

Onze milieustraat of afvalinzamelingsstation is aan de Noordstraat 10 in Ossendrecht .

Meer informatie vindt u op de website van Saver(externe link).

Wat moet ik doen?

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.

Wat heb ik nodig?

Uw Saverpas.

Bent u uw Saverpas kwijt of is hij kapot dan kunt u een vervangende Saverpas aanvragen(externe link). Dat kan geheel digitaal.
De procedure van digitale aanvraag tot levering bij u thuis kan enkele dagen in beslag nemen.

Let op: aan de vervanging van de pas kunnen kosten verbonden zijn.