De weersomstandigheden veranderen. Door klimaatverandering gaat het harder regenen, zullen perioden van droogte toenemen en neemt de biodiversiteit af. Gemeente Woensdrecht werkt samen met inwoners en ondernemers aan mooie groene kernen. Door onnodige verharding te verwijderen, bomen te planten en regenwater in de bodem te laten zakken worden effecten van klimaatverandering opgevangen en worden kernen aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren.

Heel Woensdrecht Wipt!

Gemeente Woensdrecht doet van 21 maart tot 31 oktober 2023 mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. In deze ludieke wedstrijd worden verschillende activiteiten georganiseerd om onnodige verharding te verwijderen.

Het verwijderen van onnodige verharding in tuinen is zinvol tegen hitte omdat stenen opwarmen, levert een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast doordat minder regenwater op de riolering loost en helpt om droogte tegen te gaan doordat regenwater makkelijker de grond in kan zakken. En als er nog niet genoeg redenen zijn om tegels te verwijderen: Een groene tuin hartstikke mooi!

Wil je weten wat je nog meer kan doen? Kijk dan in ons Handboek voor de watervriendelijke tuin.

De tegeltaxi gaat weer rijden!

Net als vorig jaar laten we de tegeltaxi weer rijden door de gemeente Woensdrecht. We helpen u graag een handje bij het ontstenen van uw tuin. Voorwaarde is dat u uw oude tegels niet vervangt voor nieuwe en u de tegels aanbiedt op een plaats waar de gemeente de tegels kan opladen met een kraan.

Er gelden uiteraard een paar spelregels (te vinden in het aanmeldformulier) maar het ophalen kost u niets. Samen zetten we weer een kleine stap in de goede richting!

De tegeltaxi rijdt op de volgende dagen:

  • Maandag 28 augustus
  • Maandag 2 oktober
  • Maandag 23 oktober

Meld u aan voor de tegeltaxi

Adopteer een stukje openbare ruimte!

Wil je samen met de buurman het pleintje voor de deur vergroenen en onderhouden? Wil je samen met de overbuurman de groenvakken onder bomen aanplanten? Wil je als ondernemer een geveltuin aanleggen in de openbare ruimte?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner of ondernemer mee te helpen aan de vergroening van de openbare ruimte. Afhankelijk van de locatie worden de mogelijkheden bekeken en afspraken over aanleg en onderhoud gemaakt. Dien je idee in via initiatieven@woensdrecht.nl.  De tegels die gewipt worden tellen natuurlijk mee voor de wedstrijd!